süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:))

Sayfayı değiştir: 123 > | Sayfayı gösteriyor 1 of 3, mesajlar 1 to 40 of 96
Yazar Mesaj
denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 10:49:31
YENİ KANUNA GÖRE SÜT PARASI VE DOĞUM İZNİ

Tarih: 11.10.2006


Merhaba,

Mevcut uygulamada sadece SSK’lı olanlara bir defaya mahsus olmak üzere 50 YTL süt parası veriliyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için böyle bir ödeme yok. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışanlara ise bir kerelik 105 YTL ödeme yapılıyor.

Tasarı ayrıca, sigortalı kadına, -doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için ücreti ödenmesini ve ücretli izin verilmesini öngörüyor.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısının yasalaşması halinde, 01-01-2007’den itibaren dünyaya gelen bebeğe, 6 ay boyunca 177 YTL süt parası verilecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasa tasarısının “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar” başlıklı 16’ncı maddesi, sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilmesini öngörüyor...

Ödenek, doğumdan sonraki altı ay süresince, her ay, asgarî ücretin üçte biri tutarında belirlenecek.denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 10:51:03
Doğum öncesi izni

 
Son zamanlarda gerek yaklaşan doğumun heyecanı gerekse dalgınlık nedeni ile çalışan anne adaylarından bazıları yasal hakları olan doğum öncesi iznine ayrılmak ile ilgili işlemleri yaptırmayı unutmakta ya da çok geç kalmaktadırlar. Bunun sonucunda ise yasal izin hakları yanmaktadır. Bazı kurumlarda ise durumdan haberi olmayan anne adayı personel birimi tarafından uyarılmamakta ve sonuçta yine anne adayı mağdur olmaktadır.
4857 sayılı iş kanunun 74. maddesine göre hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmını doğum sonrasına aktarabilmektedirler.
Birden fazla bebek bekleyen anne adaylarında ise doğum öncesi izni 8 yerine 10 hafta olarak kullanılabilmektedir.
Bu konu ile ilgli kanun maddesi şu şekildedir:
MADDE 74. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Ancak yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız rapor ile bağlı olduğunuz SSK hastane ya da polikliniğine başvurarak raporu onaylatmanız ve çalıştığınız kurumdaki personel bölümüne iletmenizdir. Daha sonrak işlemler ile ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT:
Hamile bayanlar hamileliklerinin kaçıncı haftasında olduklarını genelde doğru hesaplayamıyorlar. Bu nedenle doğum öncesi iznine ayrılmaları gereken zamanı da yanlış planlıyorlar. Bu konu ile ilgili bir kullanıcı yukarıda yazılan ifadelerin yeterince açık olmadığını belirtiyor. Oysa kanun bu konuda son derece net ve açık. Doğumdan 8 hafta önce izine ayrılınabilir diyor. Gebelik 40 hafta olduğuna göre 8 hafta öncesi 32. haftaya geliyor. Yani 32. haftanın dolmuş olması gerekli. Son adet tarihine göre 31 hafta 5 günlük gebeliği olan bir kadın 32. haftalık hamile değildir, 31 hafta 5 günlük hamiledir. Tüm yaş hesaplamalarında bitirilen yaş dikkate alınır. 31 hafta 5 günlük hamile bir kadının gününün dolmasına daha 8 hafta 2 gün vardır. Bu nedenle izine ayrılma hakkını elde edeceğiniz günü hesaplarken son derece basit bir yöntem uygulayabilirsiniz. Son adet tarihinize göre beklenilen doğum gününe kaç gün kaldığını sayın. Bunun kaç hafta ve kaç güne denk geldiğini hesaplayın.
 

 


sevgii
 • Tüm gönderiler : 10470
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: ANKARA
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 10:53:20
canım birinci eklediğin kanun sanırım yasallaşmadı temmuza kadar uzatıldı diye biliyorum araştırırsan iyi olur yinede...
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısının yasalaşması halinde, 01-01-2007’den itibaren dünyaya gelen bebeğe, 6 ay boyunca 177 YTL süt parası verilecek

yani bu kısım

denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 10:57:33
anladım sağol canım
ben şimdi araştırmaya girdim ne alacağız ne vereceğiz ne zaman ne yapılmalı hangi evraklar lazım diye
ihtiyacı olanlarda faydalanır diye düşündüm


Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:05:29
ANALIK SİGORTASI
 
ANALIK SİGORTASI NEDİR ?
          Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı ile Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analıkları halinde belirli yardımları sağlayan bir sigorta koludur.
ANALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

          Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması,

          Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin Analık Sigortası yardımlarından yararlanması için, sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödemiş olması, ayrıca sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce Medeni Kanuna göre evlenmiş bulunması gerekir.

ANALIK SİGORTASI İLE SAĞLANAN YARDIMLAR
          A)  Gebelik muayenesi yaptırılır ve gerekli sağlık yardımları sağlanır.
          B)  Doğumda gerekli sağlık yardımları sağlanır.
          Doğum Yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının; doğum sırasında veya doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla, ilaçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.
          Doğum yardımının Kurumca bildirilen veya 123 ncü madde gereğince sözleşme yada protokol yapılmış sağlık tesislerinde aynen sağlanamadığı yer veya hallerde, bu yardım yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre Kurumca maktu para yardımı yapılır.
          Birden fazla çocuk doğarsa, her çocuk için yapılacak maktu doğum yardımı, çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
          Doğum yardım parası alabilmek için; doğumun 3 ay içinde Kuruma bildirilmesi gereklidir.
          Bu bildirme; hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kağıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile olur.
          C)  Emzirme yardım parası ödenir.
          Emzirme yardımı; sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı yada Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğum yapması sebebiyle, doğan çocuğun beslenmesi için, doğumdan sonra yapılan para yardımına denilmektedir. Bu yardım, çocuğun canlı doğması halinde yapılır.
          Eğer, birden fazla çocuk doğmuşsa, yardım çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
          D)  Sigortalı kadına, doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilir.
Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.
ANALIK SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLARIN SAĞLIK TESİSİNE BAŞVURMALARI
          Analık sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca bildirilen sağlık tesislerine veya 123 ncü madde gereğince sözleşme yada protokol yapılmış sağlık tesislerine işyerinden alacakları vizite kağıdı veya sağlık belgesi, sağlık karnesi ve kimliklerini belirleyecek bir belge ile başvururlar.
İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN ANALIK SAĞLIK YARDIMLARINDAN FAYDALANMALARI
          Sigortalılık niteliği sona erenler; bu niteliğin sona erişinden itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa doğum tarihinden önceki 15 ay içinde 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş ise analık sağlık yardımlarından ve maktu para yardımlarından yararlanırlar.
 
 
BUNUDA BEN SSK SİTESİNDE BULMUŞTUM BELKİ FAYDASI OLUR


eminesengulucu
 • Tüm gönderiler : 742
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İstanbul
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:22:25
Arkadaşlar birşey sormak istiyorum ben doğum öncesi izin için SSK hastanesine gideceğim giderken yanımda hangi evrakları götürmem gerekiyor birde sanırım önceden hastaneyi arayıp kadın doğumdan randevu almak gerekiyormuş sanırım.


Senden önce yaşanan herşey anlamsızmış karagözüm

denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:25:19

BUNUDA BEN SSK SİTESİNDE BULMUŞTUM BELKİ FAYDASI OLU

SAĞOL CANIM BULDUKLARIMIZI EKELEYELİM BELKİ BİZİM GİBİ KAFA YORANLAR VARDIR BU KONUDA


denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:27:10
EMİNECİĞİM BEN SSK İLE ANLAŞMALI ÖZELE GİDECEĞİM AMA DEVLET HASTANESİ OLSUN ÖZEL OLSUN ARTIK HEP AYNI ŞEYİ İSTİYOR RANDEVU ALIYORSUN KİMLİK VE SAĞLIK KARNEN BAŞKA BİŞEY İSTİYOLARMI BİLGİM YOK CANIM BAZI HASTANELERDE VİZİTE KAĞIDIDA İSTİYOLAR


seagirl_23
 • Tüm gönderiler : 3124
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İstanbul-Üsküdar
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:34:48
bana muhasebecinin verdiği bilgi kağıdında vizite de gerektiği yazıyordu, sen yine yanında götür ne olur ne olmas
ARDA BENİM HERŞEYİM....

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:47:54
yanınıza almanız gereken evraklar
 
Sigortalı anne doğum iznini nasıl alır?

  Öncelikle çalıştığınız firmanın hangi sigorta müdürlüğüne bağlı olduğunu öğrenin. Firmanızın muhasebe bölümünden bu bilgiyi alabilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerde sigorta müdürlükleri ilçeleri paylaşmıştır. Firmanın adresine göre doğru kuruma gitmeniz gerekir. Aksi takdirde size işlem yapmazlar.

Kendi doktorunuzdan beklenen doğum tarihini öğrenin. Bu tarihten en fazla 8 hafta öncesini hesaplayın. İşte randevu almanız gereken gün bu gündür. Kadın doğum bölümünden her hangi bir doktordan randevu alın.

İşyerinizden aldığınız vizite kağıdı ve sağlık karnesiyle sigorta hastanesine gidin. Burada muhtemelen doktor önce son adet tarihinizi soracaktır. Karnınızı elle muayene edip doğum ayını tahmin edecektir. Eğer muhtemel doğum tarihi konusunda sizinle aynı fikirde olursa size doğum izin belgesini verecektir. Eğer yanlış bir zamanda gelmişseniz gelmeniz gereken tarihi doktordan öğrenmeden gitmeyin!
Size verilen bu belgeyi saklayın. Daha sonra doğum ücretinizi almak için bu belgeye ihtiyacınız olacak. Doğum izniniz bu belgenin verildiği tarihte başlar.
Not: Toplam doğum izin hakkınız doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 haftadır. Doğum öncesi izninizin bir kısmını doğum sonrasında kullanabilirsiniz. Ancak bununla ilgili işlemleri önceden öğrenmelisiniz. Aksi takdirde kullanmadığınız izinler yanabilir.


Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:49:15
Sigortalı anne doğum izin ücretini ne zaman ve nasıl alabilir?
Ücretli izninizin bittiği günden itibaren geçici işgöremezlik ücretinizi firmanızın bağlı bulunduğu İl Sigorata Müdürlüğü'nden alabilirsiniz. Analığınızdan dolayı geçici işgöremezlik ödeneği alabilmeniz için aşağıdaki belgeleri ilgili Sigorta İl Müdürlüğü'ne teslim etmeniz gerekmektedir:

  Doğum öncesi istirahatinin başladığı tarihli vizite kağıdı. Bu tarihten geriye doğru son bir yıl içerisindeki 120 prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazançların tek tek yazılması gerekmektedir.
  Doğum sonrası istirahatinin başladığı tarihli vizite kağıdı. Bu tarihten geriye doğru son bir yıl içerisindeki 120 prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazançların tek tek yazılması gerekmektedir.
  Doğum sonrası 57. güne ait vizite kağıdı. Bu tarihten geriye doğru son bir yıl içerisindeki 120 prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazançların tek tek yazılması gerekmektedir.
  Doğum raporunun aslı.
  Doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatine ait para kağıdı. Bu belge doğum iznine ayrıldığınızda size verilen belgedir.
  Evlilik cüzdanı fotokopisi.
  Çalıştığınız son 4 aylık döneme ait bordro fotokopisi.


Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 11:50:12
Doğum izin hakkınız ne kadardır?
Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz


nur10
 • Tüm gönderiler : 440
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Balıkesir - Erdek YAKINDA MARMARİS
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 15:15:08
ya arkadaşlar hepiniz sigortalımısınız. ben öğretmenim. 657ye tabi emekli sandığı yani.bana milli eğitime sorduğumda para alamayacağımı söylediler. doğumdan sonra verilen bir para ve süt parası diye bir şey yok dediler. bana salladılar mı acaba. ayrıca sigortalı olsaydınız 2 milyara yakın para alacaktınız dediler. çocuk yardımı diye bir para varmı acaba.bileniniz varmı arkadaşlar.

senayhasan
 • Tüm gönderiler : 481
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Esenler/İstanbul
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 15:40:12
Selam kızlar
1-birşey soracaktım bende raporu SSk hastanesinden almak şartmı yoksa ssk geçen özel hastanedende alınabiliyormu?
 
2-Raporu aldıktan sonra doğumu özel hastanede yapsan bile doğum parasını alabiliyonmu?
 
ben ssk yapmazsan doğum parası alınamıyor diye duydum da, daha doğrusu muhasebecimiz bana böyle söyledi.
NAZLI KIZIM GELDİİİİİİİİİİİİİ


Çocuğuna anne erkeğine yoldaş toplumuna önder varlık kadın sütü helal alnı ak yüreği pak varlık kadın.

si_bel
 • Tüm gönderiler : 334
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Rabbim sana şükürler olsun kızımı bize bağışladın.
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 15:56:55
slm kısslar.....çok iyi bir konuya değinmişsiniz...paylaşımınız için teşekkürler....
 
senaycığım özel hastanelerde artık ssk ya bağlı çalışıyor....bence alınması gerekir.....yinede araştırmaya başladım ben.....

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 17:02:13

Orjinalden alıntı: senayhasan

Selam kızlar
1-birşey soracaktım bende raporu SSk hastanesinden almak şartmı yoksa ssk geçen özel hastanedende alınabiliyormu?
 
2-Raporu aldıktan sonra doğumu özel hastanede yapsan bile doğum parasını alabiliyonmu?
 
ben ssk yapmazsan doğum parası alınamıyor diye duydum da, daha doğrusu muhasebecimiz bana böyle söyledi.

 
SELAM SENAYCIM
 
BENDE SSK İLE ANLAŞMALI ÖZEL HASTANEDE DOĞUM YAPACAĞIM KISMETSE. DOKTORUMDA ORAYLA ANLAŞMALI. BANA DOKTORUMUN DEDİĞİ HASTANE İZİN İŞLERİNİ HALLEDİYOR DEMİŞTİ.
YALNIZ BENİM GÖRÜMCEM ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞIYOR ODA İZİN DOSYASI AÇILIYOR YALNIZ DOSYAYI HASTANE SSK YA GÖNDERMİYOR YADA SSK DA İLGİLİ BÖLÜME ULAŞMIYORMUŞ BU YÜZDEN PARANI ALAMAYABİLİRSİN DEDİ.
 
BENDE DOKTORUMA KONTROL OLDUKTAN SONRA SSKDAN DA RANDEVU ALIP DOSYA AÇTIRDIM İŞİMİ HALLETTİM.
VE DOĞUMDAN SONRADA PARAMI ALACAĞIM .
 
ELTİMDE 5 AY ÖNCE DOĞUM YAPTI O DA ÖZELDE DOĞUM YAPTI DÜNDE GİDİP PARASINI ALDI SSKDAN.MAKSAT SADECE SSK DA DOSYANI AÇTIRMAKTA HAYATIM.


si_bel
 • Tüm gönderiler : 334
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Rabbim sana şükürler olsun kızımı bize bağışladın.
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 17:17:25
Fonura Allah bağışlasın canım....Hayırlısı ile meleğine kavuşursun inşallah.....
 
Bu ssk dan dosya açtırma işlemini biz kendimiz randevu alıp halledeceğiz demi....
 
sen nasıl hallettin biraz bilgi verirmisin..Gerçi şu an bana erken ama bilmek istiyorum....
hangi evraklarla gittin..v.s
 
şimdiden teşekkür ederim....

denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 17:36:51
NE İYİ OLMUŞ VALLA BU KONUYU AÇMAK HERKEZ MERAKINI GİDEREBİLİR

FİLİZCİĞİM ÇOKL SAĞOL CANIM ELLERİNE SAĞLIK PAYLAŞIMLARA DEVAMM


Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 22.02.2007 17:48:34
SAĞOL SİBELCİM ALLAHIN İZNİYLE HEPİMİZ SIRAYLA KUCAĞIMIZA ALACAĞIZ BEBEKLERİMİZİ.
 
BEN SSK DAN RANDEVUYU TELEFONLA ALDIM. GEBE POLİKLİNİĞİNDEN SSK SİCİL NUMARANI TUŞLUYORSUN SAAT VE GÜN VERİYORLAR SANA.
BEN SAATİMDEN ÖNCE GİTTİM ÇOK KALABALIK DEĞİLDİ ZATEN SIRADA YOKTU HEMEN GİRDİM İÇERİ.
YANIMDA VİZİTE KAĞIDI GÖTÜRDÜM SAĞLIK KARNEMİDE ALDIM. EĞER ÇALIŞMA İZNİ ALMAYACAKSAN RESİMDE GÖTÜR YANINDA GEREKLİ OLABİLİYORMUŞ.
 
 


nergenc
 • Tüm gönderiler : 150
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 11:09:56
fonura benim doktorum acibademde ve onlarin sskyla kadın dogum olarak anlasmasi yok ben ne yapmaliyim yardimci olurmusun arastirmaci fikrinle 

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 11:28:10
NERGENÇ ŞUAN ÇALIŞIYORMUSUN CANIM.
EĞER ÇALIŞIYORSAN YİNE DOĞUM İZNİNİ ALABİLİRSİN SADECE DOĞUM YAPACAĞIN HASTANEDEN SSK İNDİRİMİ KULLANAMAZSIN.
AMA SSKDAN DİĞER HAKLARINDAN YANİ PARANI VE İZNİNİ ALABİLİRSİN .


eminesengulucu
 • Tüm gönderiler : 742
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İstanbul
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 12:10:37
Kızlar bu konuyla ilgili aklımıza takılan ne çok şey varmış yahuu
1-Ben şimdi özel muayenehaneye gidiyorum ama doğum yapacağım hastane SSK anlaşmalı ama doktor dediki eğer doğumu ben yaptıracaksam SSK dan faydalanmazsın
2-Benim doğum tarihim 04.05.2007 SAT a göre ve ben Nisan sonu itibariyle istifa edeceğim bu durmda bana doğum öncesi ve sonrası  izin için ödemeyi yapacaklarmı  


Senden önce yaşanan herşey anlamsızmış karagözüm

si_bel
 • Tüm gönderiler : 334
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Rabbim sana şükürler olsun kızımı bize bağışladın.
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 12:25:15
merhabalar....
Fonura çok teşekkürler canım yardımların için....
Benim şimdi SAT a göre muh.doğum Allah nasip ederse Temmuz 17 oluyor....
Benim mayıs sonu haziran başı işten atyrılmak gerekiyor değilmi....
bende özel dr muaynaneye gidiyorum fakat doğumumu ssk ya bağlı özelde yapmak istiyorum...
32. haftama gelince Göztepe ssk dan işlemimi yaptırmam gerekiyor değilmi...
Peki doğum sonrası izin açmak içinde aynı işlem mi yapılıyor...
Kusura bakma fazla oldum sanırım....

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 13:18:19

Orjinalden alıntı: si_bel

merhabalar....
Fonura çok teşekkürler canım yardımların için....
Benim şimdi SAT a göre muh.doğum Allah nasip ederse Temmuz 17 oluyor....
Benim mayıs sonu haziran başı işten atyrılmak gerekiyor değilmi....
bende özel dr muaynaneye gidiyorum fakat doğumumu ssk ya bağlı özelde yapmak istiyorum...
32. haftama gelince Göztepe ssk dan işlemimi yaptırmam gerekiyor değilmi...
Peki doğum sonrası izin açmak içinde aynı işlem mi yapılıyor...
Kusura bakma fazla oldum sanırım....

 
RİCA EDERİM SİBELCİM İNŞALLAH YARDIMCI OLABİLİYORUMDUR SİZLERE.
 
SEN EĞER ÇALIŞABİLİR RAPORU ALMAYIP DİREK İZNE ÇIKACAKSAN VE GÖZTEPE SİGORTAYA ÖDENİYORSA PRİMLERİN GÖZTEPE SSK DAN GEBE POLK. RANDEVUNU ALIP 32.HAFTANDA VİZİTE KAĞIDIN VE SAĞLIK KARNENLE GİDİYORSUN YANINA BU DURUMDA RESİMDE AL BULUNSUN İSTEYEBİLİYORLAR.
 
BİRGÜN ÖNCEDEN DE KENDİ DOKTORUNA GİDERSEN EĞER ODA 32 HAFTANDA OLDUĞUNU ONAYLAYICI ULTRASON KAĞIDINI VE YAZI VERİRSE YANINDA DAHA İYİ OLUR.
SONRA ZATEN SANA POLK. SORUYORLAR ÇALIŞMAK İSTİYORMUSUN DİYE .EĞER İSTERSEN ONA GÖRE FORM İMZALATIYORLAR SANA O EVRAĞIDA İŞYERİNE BIRAKIYORSUN KOPYASINI ,ASLI SENDE KALIYOR.
SSK ZATEN SANA ÇALIŞACAKSAN 37 HAFTANDA GELİP ÇALIŞABİLİR KAĞIDINLA BİRLİKTE VİZİTE KAĞIDI SAĞLIK KARNENİ RESİM İSTEYİP ÇAĞIRIYOR YİNE RANDEVU ALMAN GEREKİYOR TABİ.
BU SEFERDE SANA VERDİKLERİ ÇALIŞABİLİR KAĞIDI YERİNE İZİN KAĞIDI VERİYORLAR AYRICA BİRDE PARA KAĞIDI BUNUNLA İZNİN BİTİNCE PARANI ALIYORSUN SSK DAN .
 
UMARIM AÇIKLAYICI YAZMIŞIMDIR KIZLAR.
 
 
EMİNCECİM SEN BENCE DOĞUM YAPACAĞIN HASTANE İLE GÖRÜŞ EN AZINDAN HASTANE MASRAFLARINI SSK KARŞILAR BELKİ. DOKTORUNA SEN AYRICA ÖDEMENİ YAPARSIN. BELKİ BU ŞEKİLDE OLUYORDUR.
AMA İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞSİN BİR DAHA ÇALIŞMAYACAKMISIN.
BENİM ELTİM ÖZELDE YAPTI HASTANESİ SSK İLE ANLAŞMALIYDI .ODA DOKTORUNA ÖDEME YAPTI. HASTANE PROSEDÜRÜ NASIL OLUYOR BİLMİYORUM TAM AÇIKÇASI.
AMA SSK DA GİDİP DOSYA AÇTIRDI PARASINIDA ALDI.
 


nergenc
 • Tüm gönderiler : 150
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 13:50:48
fonuracım ben simdi calisiyorum ama anlamadigim su arkadaslar artik ssk hastanesinden degil ssk anlasmali ozel hastanelerden de izin alınabildigini soyluyorlar o zaman bu durumda ben ssk anlasmali ozel bir hastaneden doktormu bulmalıyım bana calisma izni verecek

sdemet
 • Tüm gönderiler : 2457
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 14:01:55
MERHABA CANIM
SAKIN SÖYLEDİĞİN TARİHTE İSTİFA ETME ...
ETMEKİ 4 AYLIK MAAŞINI
28 GÜNLÜK SÜT İZNİNİ
VE YILLIK İZNİNİ KULLAN.SONRA GİDİP 1 GÜN ÇALIŞ VE İÖYLE İSTİFA ET...
HAKLARINDAN MAHRUM OLMA DERİM CANIM

Orjinalden alıntı: eminesengulucu

Kızlar bu konuyla ilgili aklımıza takılan ne çok şey varmış yahuu
1-Ben şimdi özel muayenehaneye gidiyorum ama doğum yapacağım hastane SSK anlaşmalı ama doktor dediki eğer doğumu ben yaptıracaksam SSK dan faydalanmazsın
2-Benim doğum tarihim 04.05.2007 SAT a göre ve ben Nisan sonu itibariyle istifa edeceğim bu durmda bana doğum öncesi ve sonrası  izin için ödemeyi yapacaklarmı  


si_bel
 • Tüm gönderiler : 334
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Rabbim sana şükürler olsun kızımı bize bağışladın.
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 14:05:46
canım çok teşekkür ederim...gerçekten yardımcı oldun...sağol.....
inşallah sorunsuz halledebiliriz....
 

eminesengulucu
 • Tüm gönderiler : 742
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İstanbul
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 15:04:28
Demetcim bizim işimiz karışık biraz onun için bende ne yapacağımı şaşırdım çünkü mayıs ayındada benim evliliğimin 1.yılı doluyor yani ben evlilik tazminatımı almak istiyorum 5 yıılıkda tazminatım var içeride onun için doğum sonrası izin parasını yakmam gerekiyorda öncesini alabilirim umarım


Senden önce yaşanan herşey anlamsızmış karagözüm

denizatiyim
 • Tüm gönderiler : 6824
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostuz
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 23.02.2007 22:10:06
bayağı karışıkmış emoşum senin işinde inşallah sorunsuzca alırsın meleğini kucağına
aslında haftaya 32 haftan doluyor senin ssk ya gidip doğum izni alsan iştende doğum parasını felan alıp bassan istifanı daha iyi olur gibi geliyo


Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 26.02.2007 14:51:21
DENİZ HAKLI EMİNECİM . EĞER DOĞUMDAN SONRA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORSAN TABİ İSTİFA EDEBİLİRSİN . AMA ŞUDA VAR BAZI FİRMALAR DOĞUM İZNİ ALMIŞ ELEMANI İŞTEN ÇIKARIYOR PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR BİLMİYORUM AMA ABLAMA YAPMIŞLARDI BUNU.
 


Munisenin MELİSİ
 • Tüm gönderiler : 2809
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge:
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 26.02.2007 15:14:11
fonura bi soruda benden.
ben 32, haftamda 5 hafta daha çalışabilir raporu almıştım
ama aslını işyerine kopyasını kendime sakladım.
sen aslı sizde kalsın demişsin.
bi problem olurmu acaba.

nurbanu_86
 • Tüm gönderiler : 3582
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: kuzumun doğuşunu dört gözle bekliyorum
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 26.02.2007 15:56:48
 FİLİZCİM NE GÜZEL DANIŞMAN GİBİ OLMUŞSUN
HERKESİN SORUSUNA CVP VERİYORSUN ÇOK HOŞ YAA KIZLAR HAKKINIDA HERŞEYİN HAYIRLSII OLSUN
Sİ_BEL CİM SENİN MELEĞİNİN MUHTEMEL DOĞUM TARİHİ BENİM DOĞUM TARİHİM  ARAMIZDA SADECE 21 YAŞ OLACAK UFAK BİR FARK
HAYIRLI VE SAĞLIKLI DOĞUMLAR DİLİYORUM CANLARIM HEPİNİZEDE


Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 11:29:45

Orjinalden alıntı: munise1975

fonura bi soruda benden.
ben 32, haftamda 5 hafta daha çalışabilir raporu almıştım
ama aslını işyerine kopyasını kendime sakladım.
sen aslı sizde kalsın demişsin.
bi problem olurmu acaba.

 
 
MUNİSECİM BANA SSK DAN O RAPORUN ASLI SENDE KALSIN DEMİŞLERDİ. 37 HAFTADA TEKRAR GİDİYORUZ ÇALIŞABİLİR RAPORUMUZU KAPATMAK İÇİN ASLINI SSK DAN İSTİYORLAR.
BEN O YÜZDEN KOPYASINI ŞİRKETE VERDİM.
 
 
VALLA İLKNURCUM OKADAR GEREKLİ OLUYORKİ BU BİLGİLER. BENDE MUHASEBECİ OLMAMIN AVANTAJLARINI BİRDE ARAŞTIRMALARIMI ARKADAŞLARLA PAYLAŞMAK İSTEDİM. FAYDALI OLABİLİYORSAM NE MUTLU BANA.


Munisenin MELİSİ
 • Tüm gönderiler : 2809
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge:
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 11:32:00
ben ssk dan almadım raporu, ssk anlaşmalı hastaneden aldım.
sanırım problem olmaz.
p.tesi bende 37, haftada oluyorum, doğum izni için rapor alacağım
bakalım umarım sorun çıkmaz
 

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 11:41:32
CANIM SORUN OLACAĞINI SANMIYORUM BENİM DOKTORUMDA SSK İLE ANLAŞMALI ÖZEL HASTANEDE ( DOĞUM YAPACAĞIM HASTANE) İŞLEMLERİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ OLUYORMUŞ AMA BEN BİR AKSİLİK ÇIKMASIN DİYE SSK YA GİTTİM RAPOR İÇİN.


angelhera
 • Tüm gönderiler : 327
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 13:10:03
 
 
 Bebişim 13 Mart' ta 32 haftalık oluyor. Bu durumda ben hastaneyi ne zaman arayıp izin almalıyım? Kaç gün sonraya randevu veriyolarki acaba ortalama? Sonra 32+... olmuş, geç kalmışsın denmesin?
 
 

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 13:17:18
CANIM NORMALDE RANDEVUYU ERTESİ GÜNE VERİYORLAR. BEN TELEFONLA SSK NUMARAMI TUŞLAYIP ALDIM RANDEVUMU . YALNIZ UZUN BİR MÜDDET ARAMAN GEREKİYOR DÜŞÜRMEK İÇİN. HANGİ SSK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLISIN?
 
GÖZTEPE MERDİVENKÖY POLİKLİNİKLERİ RANDEVU BÖLÜMÜ: 0216 566 66 00 - 566 66 20 YE KADAR ARAYABİLİRSİN.
 
 
 


si_bel
 • Tüm gönderiler : 334
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Rabbim sana şükürler olsun kızımı bize bağışladın.
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 15:03:38
herkese merhabalar......Banucuğum küçük bir fark evet 21 yaş...
 
Fonura başını ağrıtmak istemiyorum ama bişey daha var kafama takılan şimdi 32.haftada raporu açtırdık...doğum olduktan hemen sonramı sonrası iznimizi açtıracağız....doğum sonrası iznimizide aynı şekildemi açtıracağız....
bide doğum erken gerçekleşirse (rabbim hayırlısını versin) doğum sonrası iznimiz kısalacakmı ? 32 de çıktık 38 de doğum yaptık diyelim....8 hafta doğum öncesi izni 6 haftaya düşünce ,doğum sonrası 8+2 mi oluyor yoksa o 2 hafta yanıyormu...
 
ayyy çok karışık yazdım kusura bakma...çok teşekkür ederim....

Ç A Ğ A N
 • Tüm gönderiler : 6368
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: İSTANBUL
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 15:26:44
SİBELCİM NE KUSURU ELİMDEN GELDİĞİNCE CEVAPLARIM SORULARINIZI.
CANIM BEN ANLADIĞIM KADARI İLE CEVAP VERMEYE ÇALIŞAYIM SANA KENDİMDEN DE ÖRNEK VEREREK.
 
BEN 32 HAFTAMDA ÇALIŞABİLİR RAPORUMU ALDIM VE SİGORTADAKİ DOKTORLAR 37 . HAFTADA GEL ÇALIŞABİLİR RAPORUNU KAPAT İZİN KAĞIDINI AL DEDİLER.
ŞİMDİ 37.HAFTAMA KADAR ÇALIŞACAĞIM. 37 HAFTAMDA SSK YA GİDİP ÇALIŞABİLİR RAPORUMUN YERİNE ARTIK İZİN RAPORUMU KULLANACAĞIM. TABİ ALLAH NE ZAMAN KISMET GÖRÜRSE BEBEĞİMİN DOĞUMU 37 -38 HAFTALARDA OLURSA ZATEN BEN BU DÖNEMLERDE İZİNLİ OLMAYA BAŞLAMIŞ OLACAĞIM ÇALIŞMAYACAĞIM İÇİN İZNİM BAŞLAMIŞ OLUYOR.
 
KISACASI SSK DA İZİN SÜREMİZ 37 HAFTADAN İTİBAREN BAŞLIYOR. ZATEN NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAĞINI ONLAR BİLDİRİYORLAR BİZE.
 
DOĞUM ÖNCESİ 8 HAFTAMIZIN  5 HAFTASINI BİZLER ÇALIŞARAK GEÇİRECEĞİZ SON 3 HAFTASIDA (37 HAFTADAN İTİBAREN) İZİNLİ SAYILACAĞIZ. ÇALIŞARAK GEÇİRDİĞİMİZ 5 HAFTA DOĞUM SONRASI İZİNİMİZE EKLENMİŞ OLACAK.
UMARIM ANLATABİLMİŞİMDİR


senayhasan
 • Tüm gönderiler : 481
 • Ödül puanları : 0
 • Katıldı: 01 January 0001
 • Bölge: Esenler/İstanbul
Ynt: süt parası ve doğum iznine ayrılacak hamiloşlar:)) - 27.02.2007 16:04:54
selam kızalr
canım bişey sormak istiyorum ben ssk hastanesinde raporumu açtırıcam ama özel hastanede doğum yaparsam eğer özel hastaneyemi diycem bana izin bölümü açın diye onu anlamadım.
ssk raporunu açtırıp orda kapatman gerekiyormuş öyle duydumda
NAZLI KIZIM GELDİİİİİİİİİİİİİ


Çocuğuna anne erkeğine yoldaş toplumuna önder varlık kadın sütü helal alnı ak yüreği pak varlık kadın.

Sayfayı değiştir: 123 > | Sayfayı gösteriyor 1 of 3, mesajlar 1 to 40 of 96